Hải Châu, Đà Nẵng     0904 442 330
Địa chỉ

Hải Châu, Đà Nẵng

Giờ làm việc

9:00 AM – 17.00 PM
Monday – Sunday

Liên hệ

Phone: 0904 442 330
Email: congdinhqn@gmail.com