Về Suri Media

Xin chào, đây là dự án media đầu tiên nó được ấp ủ trong nhiều năm qua.

Là một bước tiến mới trong lĩnh vực media tại thị trường Đà Nẵng.

Không phải ngẩu nhiên mà là giai đoạn chuyển mình tiếp theo từ lúc hoạt động trong nghề nhiếp ảnh cho đến nay.

Ở giai đoạn này Suri Media sẽ tập trung về một số mảng chính là chụp ảnh, quay phim, trang điểm.

Thêm nữa, Suri Media mong muốn cùng liên kết với anh em cũng là freelancer hoạt động và làm việc cùng nhau cho những dự án sắp tới.

The Team

Thành viên thực hiện